Algemene beschouwingen: twee generaties vooruitdenken

Onze fractievoorzitter Marjolein Perdok reageerde tijdens de Algemene beschouwingen op de Meerjarenbegroting 2024-2027. Een begroting waar wij altijd twee generaties vooruit denken.

Voorzitter, vandaag beschouwen we in de raad de meerjarenbegroting 2024-2027. De fractie van D66 is blij dat er voor 2024 en 2025 een structureel sluitende begroting ligt. De jaren daarna lukt dat niet meer vanwege een behoorlijke korting op het gemeentefonds. Iets dat niet typisch Amersfoorts is, maar waarmee alle gemeentes in het land mee te maken hebben. Onze fractie ondersteunt de insteek van het college om de jaren 2026 en 2027 nog niet dicht te leggen, zoals dat in goed jargon wordt gezegd. Dit is ook het advies van de VNG. Maar wat als het rijk bij de korting op het gemeentefonds blijft. Dan sluiten we daarvoor niet onze ogen, maar gaan aan de slag. Met dezelfde ambitie als in het coalitieakkoord. 
 
Wat D66 betreft blijven we gaan voor de ambities in ons coalitieakkoord Akkoord! waarbij we twee generaties vooruit denken. Een volgende raad willen we niet opzadelen met onmogelijke financiële opgaven. Tegelijkertijd willen we een duurzame, gezonde en leefbare stad voor nu en volgende generaties. Dat betekent keuzes maken. Voor D66 is het belangrijk dat we inzetten op de mobiliteitstransitie en kiezen voor minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer waaronder op termijn de tram of metro. Maar ook de investeringen in cultuur, eerlijke beloning voor de makers en ruimte voor talentontwikkeling en een nieuw podium. Het college maakt keuzes en wij als raad maken keuzes. Keuzes voor de stad, samen met de stad. 

Participatie, ook vanuit de jongste generatie

Hoewel het soms uit het debat en stemverklaringen bij raadsvoorstellen lijkt alsof er op het gebied van participatie in Amersfoort meer niet goed gaat dan wel en de gemeente ook nog steeds kan leren op dit gebied is Amersfoort wel echt een participatie stad. Ik mocht laatst bij een bijeenkomst met de raad van Zeewolde zijn. Zij kwamen naar Amersfoort om van al onze participatie-initiatieven te leren. Inwoners kunnen op heel veel verschillende manieren met ons als raad, maar ook met de gemeente in contact komen over onderwerpen die hen aangaan. Daarbij wachten we niet alleen totdat inwoners naar ons toekomen; we gaan ook actief op zoek naar de inbreng van inwoners. Naast participatietrajecten bij RO-projecten kennen we ook de wijkperspectieven voor het Soesterkwartier en Liendert, hebben we op het gebied van digitalisering heeft Amersfoort een klankbordgroep en onlangs hebben we nog een raadsvoorstel aangenomen waarin de gemeente voor het eerst met een omgevingsadviesraad aan de slag gaat. Verschillende manieren om input van bewoners een stem te geven in de beslissingen die we nemen. Een belangrijke stem, maar niet altijd een doorslaggevende stem. Want de stem van de jongste generatie en de volgende generatie (of nieuwe Amersfoorters) zit daarbij nooit aan tafel. En dat is wel een belangrijke stem om mee te nemen. Zeker als je aan een stad bouwt die twee generaties vooruitkijkt. 
 
Hoewel wij als raad aan de lat staan om ook die stem mee te wegen in onze beslissingen, is D66 blij dat we de stem van de jongste generatie ook een formelere plaats hebben gegeven. Begin dit jaar is Lynn Verhoeven, als onze kinderburgemeester benoemd en vorige week is de jongerenraad geïnstalleerd. Zij kunnen ons gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Samen met de stad

Voordat ik ga afronden voorzitter, nog even terug naar de begroting. D66 Amersfoort leest in deze begroting de ambities die we in het coalitieakkoord hebben opgenomen. Er worden keuzes gemaakt voor meer groen, minder armoede, meer inclusie en diversiteit, een duurzamere en gezondere stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en ja, minder ruimte voor de auto. Keuzes die we nu maken en de invulling en uitwerking daarvan doen we samen met de stad.