8 redenen waarom je als vrouw bij ons aan het juiste adres bent

Who run the world? Als Nederland zijn we heel vooruitstrevend, maar onze samenleving kan echt nog wel gelijkwaardiger. Vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder betaald dan mannen. Bij de 100 grootste Nederlandse bedrijven zijn er meer topmannen die Peter heten dan dat er überhaupt topvrouwen zijn. Driekwart van de bedrijven heeft geen vrouw in de Raad van Bestuur. En ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland staat financieel niet op eigen benen.

Daarom komt D66 in actie. Vrouwen, we hebben jullie hard nodig! Als ingenieur, als bestuurder, als onderwijzer en als toekomstig minister-president.

 • Gratis kinderopvang
  Wij willen vier dagen per week gratis kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat is niet alleen heel goed voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt ook dat ouders de zorgtaken veel beter kunnen verdelen. Beide ouders hebben zo meer ruimte om te blijven werken. Met dit kabinet hebben we afgesproken dat kinderopvang vanaf 2025 voor 96% vergoed wordt. Uiteindelijk wil D66 toe naar volledig gratis kinderopvang.

 • Langer ouderschapsverlof
  Je zal maar vader of meemoeder zijn en na de geboorte van je kind gelijk weer aan het werk moeten. In deze weken wil je niets liever dan bij je geliefde en net geboren kindje zijn. Daarom moeten ouders langer met verlof kunnen. Dat is goed voor gelijkere werkkansen tussen man en vrouw én goed voor de band tussen ouder en kind. Sinds augustus 2022 krijgen ouders nu 9 weken betaald ouderschapsverlof!

 • Een tijdelijk vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven
  Topvrouwen fungeren als rolmodellen. Kijk naar Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vice president in de Verenigde Staten. Ze is een voorbeeld voor jonge meisjes en vrouwen. Maar vrouwen in de top van het bedrijfsleven zijn er nog veel te weinig. Bij de 100 grootste Nederlandse bedrijven zijn er zelf meer topmannen die Peter heten dan dat er topvrouwen zijn. Daarom kwam er een tijdelijk quotum van 30% voor vrouwen én mannen in bestuurs- en toezichtsfuncties bij het bedrijfsleven en de overheid. En het werkt! Vorig jaar steeg het percentage vrouwelijke commissarissen al met vijf procent. We willen dat de overheid zelf ook het goede voorbeeld gaat geven door binnen een aantal jaar te groeien naar een gelijke verdeling in de top.

 • Gratis anticonceptie en menstruatieproducten
  De pil, een condoom of spiraal: welke vorm anticonceptie je ook wil, het moet gratis beschikbaar zijn. Bij de apotheek krijgen wat D66 betreft vrouwen gratis anticonceptie mee. Declaraties versturen apotheken naar de overheid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat anticonceptie gratis beschikbaar wordt voor mensen met de laagste inkomens. We hebben het ook voor elkaar gekregen dat voor hen menstruatieproducten gratis beschikbaar komen. Omdat niemand zonder mag komen te zitten.

 • Baas in eigen buik
  Vrouwen zijn uitstekend zelf in staat om een moeilijke keuze voor de afbreking van hun zwangerschap te maken. Als zij die keuze gemaakt hebben, moeten we ze zo goed mogelijk helpen. We hebben ervoor gezorgd dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar is. En de verplichte beraadtermijn van vijf dagen hebben we afgeschaft. We zetten ons in om abortus uit het strafrecht te halen.

Marwa, Annemieke en Karin doorbreken taboes

Beeld: D66

 • Bestrijd online vrouwenhaat met een verbod op perverse algoritmes
  Vrouwen krijgen veel te vaak te maken met haat en seksisme. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen die zich uitspreken, in de media, de politiek of bijvoorbeeld de sportwereld. Op grote online platforms zijn vrouwen en minderheden vaak aangeschoten wild. Techplatforms dragen zelf een verantwoordelijkheid om desinformatie, haatzaaierij en seksisme tegen te gaan. Verbied daarom perverse algoritmes.

 • Geweld achter de voordeur aanpakken
  Huiselijk geweld vindt plaats achter de voordeur, waar niemand het ziet. Veel mannen en vrouwen worden slachtoffer van mishandeling of misbruik in hun eigen huis. We pakken dit geweld achter de voordeur aan. Via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken, moeten bij iedereen bekend zijn.

 • Meer uren in het onderwijs en de zorg
  In het onderwijs en de zorg zijn veel meer mensen nodig. Tegelijkertijd werken juist in deze sectoren veel mensen (en relatief meer vrouwen) in deeltijdbanen. Soms willen mensen wel meer uren werken, maar is er gewoonweg geen voltijdbaan. Tijd voor betere afspraken tussen werkgevers en werknemers. Wij willen dat werkgevers bijvoorbeeld jaarlijks vragen of iemand meer uren zou willen. En we willen een voltijdsbonus voor iedereen die fulltime aan de slag kan en wil gaan.