Waarom je als vrouw bij ons aan het juiste adres bent

Nederland is een vooruitstrevend land, maar onze samenleving kan echt een stuk gelijkwaardiger. Vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Vrouwen die een stap naar voren zetten en zich uitspreken, krijgen veel vaker te maken met seksisme en bedreigingen door hordes toetsenbordridders. De helft van alle Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van haar partner.  Eén op de drie jonge vrouwen krijgt te maken met online (seksueel) geweld. Dat is drie keer zo vaak als mannen.
We mogen dit niet gewoon vinden. D66 staat pal voor gelijke kansen en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. In ons verkiezingsprogramma presenteren we vijf plannen om de positie van vrouwen te versterken.

 • Gelijke positie op de arbeidsmarkt
  Vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk, doen meer informeel werk zoals opvoeden en zorgen, zijn ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven en zijn vaker financieel afhankelijk. D66 wil gerichte actie om aan die ongelijkheid een einde te maken. We voeren zo snel mogelijk wetgeving in die bedrijven verplicht om beloningsverschillen te rapporteren en de loonkloof te dichten. Met gratis kinderopvang en een verlening van het ouderschapsverlof zorgen we dat partners werk en zorg meer gelijk kunnen verdelen. Door meer werken meer te laten lonen stimuleren we de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.
 • Einde aan online haat
  Vrouwen krijgen veel te vaak te maken met haat en seksisme. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen die zich uitspreken, in de media, de wetenschap, politiek of bijvoorbeeld de sportwereld. Op grote online platforms zijn vrouwen en minderheden vaak aangeschoten wild. Techplatforms dragen zelf een verantwoordelijkheid om desinformatie, haatzaaierij en seksisme tegen te gaan. D66 verbiedt daarom perverse algoritmes en verplicht sociale mediaplatforms haatdragende content te weren.
 • Stop seksueel geweld
  In Nederland geeft één op de acht vrouwen en één op de 25 mannen aan slachtoffer te zijn geweest van verkrachting. Meer dan de helft van de vrouwen en één op de vijf mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld en/of ongewenste aanrakingen. Het probleem is groot en de cijfers zijn schokkend. D66 wil uitbreiding van de zedenpolitie en investeert in hulp via het Centrum Seksueel Geweld. Bij de politie komt meer aandacht voor de signalen van femicide. Maar het begint bij preventie van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag door voldoende aandacht voor seksuele vorming in het onderwijs.
 • Baas in eigen buik
  Vrouwen zijn uitstekend zelf in staat om een moeilijke keuze voor de afbreking van hun zwangerschap te maken. Als zij die keuze gemaakt hebben, moeten we ze zo goed mogelijk helpen. We hebben ervoor gezorgd dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar is. En de verplichte beraadtermijn van vijf dagen hebben we afgeschaft. We zetten ons in om abortus uit het strafrecht te halen en het recht op abortus in de wet te verankeren. De intimidatie van bezoekers van abortusklinieken moet verder aan banden worden gelegd.
 • Steun vrouwen en meisjes wereldwijd
  De rechten van vrouwen en meisjes staan wereldwijd onder druk. Ook in Europa proberen conservatieve leiders de verworvenheden van de afgelopen decennia terug te draaien. In Hongarije en Polen wordt het recht op abortus stevig ingeperkt. D66 is solidair met vrouwen en meisjes overal en ondersteunt organisaties en activisten die voor hun rechten opkomen. Ook zullen we ons in Europa altijd blijven uitspreken en strijden voor gelijke rechten.

 • Gratis kinderopvang
  Wij willen vier dagen per week gratis kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat is niet alleen heel goed voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt ook dat ouders de zorgtaken veel beter kunnen verdelen. Beide ouders hebben zo meer ruimte om te blijven werken. Met dit kabinet hebben we afgesproken dat kinderopvang vanaf 2025 voor 96% vergoed wordt. Uiteindelijk wil D66 toe naar volledig gratis kinderopvang.

 • Langer ouderschapsverlof
  Je zal maar vader of meemoeder zijn en na de geboorte van je kind gelijk weer aan het werk moeten. In deze weken wil je niets liever dan bij je geliefde en net geboren kindje zijn. Daarom moeten ouders langer met verlof kunnen. Dat is goed voor gelijkere werkkansen tussen man en vrouw én goed voor de band tussen ouder en kind. Sinds augustus 2022 krijgen ouders nu 9 weken betaald ouderschapsverlof!

 • Een tijdelijk vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven
  Topvrouwen fungeren als rolmodellen. Kijk naar Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vice president in de Verenigde Staten. Ze is een voorbeeld voor jonge meisjes en vrouwen. Maar vrouwen in de top van het bedrijfsleven zijn er nog veel te weinig. Bij de 100 grootste Nederlandse bedrijven zijn er zelf meer topmannen die Peter heten dan dat er topvrouwen zijn. Daarom kwam er een tijdelijk quotum van 30% voor vrouwen én mannen in bestuurs- en toezichtsfuncties bij het bedrijfsleven en de overheid. En het werkt! Vorig jaar steeg het percentage vrouwelijke commissarissen al met vijf procent. We willen dat de overheid zelf ook het goede voorbeeld gaat geven door binnen een aantal jaar te groeien naar een gelijke verdeling in de top.

 • Gratis anticonceptie en menstruatieproducten
  De pil, een condoom of spiraal: welke vorm anticonceptie je ook wil, het moet gratis beschikbaar zijn. Bij de apotheek krijgen wat D66 betreft vrouwen gratis anticonceptie mee. Declaraties versturen apotheken naar de overheid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat anticonceptie gratis beschikbaar wordt voor mensen met de laagste inkomens. We hebben het ook voor elkaar gekregen dat voor hen menstruatieproducten gratis beschikbaar komen. Omdat niemand zonder mag komen te zitten.

 • Baas in eigen buik
  Vrouwen zijn uitstekend zelf in staat om een moeilijke keuze voor de afbreking van hun zwangerschap te maken. Als zij die keuze gemaakt hebben, moeten we ze zo goed mogelijk helpen. We hebben ervoor gezorgd dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar is. En de verplichte beraadtermijn van vijf dagen hebben we afgeschaft. We zetten ons in om abortus uit het strafrecht te halen.

Marwa, Annemieke en Karin doorbreken taboes

Beeld: D66