De plannen van D66 voor vrijheid en inclusie

Uiteindelijk willen we allemaal vrij zijn om onszelf te zijn. Maar nog altijd is dat niet vanzelfsprekend voor iedereen. Daarom werken we aan vooruitgang. Soms gaat dat met wetten, regels en afspraken, maar nog vaker gaat dat om een cultuurverandering. Iets wat mensen samen doen.

Hieronder lees je meer over wat wij doen voor een LHBTI-vriendelijker land.

Vormgegeven door Daniel Quasar. Beeld: De Progress Pridevlag representeert grote delen van de LHBTI-gemeenschap. Belangrijk is dat zij erkenning geeft aan bijvoorbeeld transpersonen en, interseksepersonen en zwarte queer personen

Al dit soort voorstellen, plannen en wetgeving zijn belangrijk. Het maakt een verschil voor mensen en laat hen vrij zijn. De openstelling van het huwelijk. Het is eenvoudiger geworden voor twee vrouwen om samen een kind te adopteren. Je mag niet ontslagen worden vanwege je seksuele geaardheid. Dit alles is ontzettend belangrijk, maar we moeten LHBTI-haat en discriminatie blijven bestrijden. Daarom blijven we dit adresseren. Nu en in de toekomst.

Zoals Rob Jetten bijvoorbeeld deed op Internationale dag tegen homofobie toen hij de homohaat die hij iedere dag ontvangt adresseerde.

Samen met andere partijen willen we in Artikel 1 van de Grondwet uitbreiden. We willen discriminatie wegens geaardheid en handicap expliciet noemen in de grondwet. Op deze manier maken we duidelijk in de Grondwet dat discriminatie van LHBTI’ers en mensen met een handicap uit den boze is.

Het voorstel van onder andere Vera Bergkamp is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. Nu is de Eerste Kamer aan zet. 

Discriminatie aanpakken begint bij discriminatie erkennen. Daarvoor zijn meldingen en aangiften nodig. Veel te vaak blijven die meldingen en aangiften roerloos liggen op de plank. Of wordt discriminatie niet herkend bij een mishandeling. Met speciale discriminatierechercheurs heeft de politie de middelen om discriminatie te erkennen en aan te pakken. Zo bestrijden we iedere vorm van discriminatie.

Dit voorstel maakt onderdeel uit van ons actieplan tegen racisme.

Het gebeurt regelmatig dat je als transpersoon niet eens wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Of dat je als een homostel een huurwoning woning niet krijgt. Of door de achternaam die je hebt, niet de kans krijgt om stage te lopen. Dit moet stoppen. Daarom willen we bij discriminatie voor een baan en een huis flink beboeten.

Dit voorstel maakt onderdeel uit van ons actieplan tegen racisme.

Beeld: Racisme en discriminatie moeten we zo hard mogelijk bestrijden.

Veel mensen voelen zich niet het geslacht dat in hun paspoort staat. Of kunnen zichzelf niet in een van de keuzevakjes vinden. Daarom wil D66 nadrukkelijk dat er geen geslacht wordt gevraagd of geregistreerd als het niet noodzakelijk is. Heel vaak is dit niet nodig. Bijvoorbeeld bij het brengen van je afval, op je identiteitskaart of bij het lid worden van D66.

Als je niet in het standaard man- vrouwplaatje past, maak je bijna iedere dag nog vormen van discriminatie mee. Om dat tegen te gaan beschermen we hen nu expliciet tegen discriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dit is niet het einde van discriminatie, maar wel een stap in de goede richting. Deze mensen kunnen nu een beroep doen op een wet die er ook voor hen is.

Met alleen een wet tegen discriminatie ben je er niet. Iedere dag moeten we hieraan werken. Daarom willen wij dat je voortaan bij stages solliciteert via de school. Hierdoor spelen vooroordelen geen rol bij stages, omdat het een blinde sollicitatie wordt. Zo bieden we jonge mensen meer gelijke kansen op een goede stageplek.

Mannen die seks hebben met mannen mogen geen bloed doneren. Ook niet als je een monogame relatie hebt. Terwijl bij vrouwen die seks hebben met vrouwen en heterostellen deze regel niet geldt. Dat is discriminatie. De eerste stap is gezet. Eerst mochten homomannen een jaar geen seks hebben om bloed te doneren. Dat is nu nog vier maanden. Wat ons betreft komt ook hier snel verandering in en worden deze regels voor iedereen gelijk.

Het is natuurlijk belangrijk dat we er in Nederland voor zorgen dat mensen vrijer zijn. Maar als net over de grens jouw rechten niet gelden, dan ben je nog steeds niet werkelijk vrij. Daarom werken we ook in Europa aan gelijke rechten voor LHBTI’ers. Dankzij onder andere D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld komt er een jaarlijkse ‘Grondrechten-APK’. In deze monitoring wordt onder andere in kaart gebracht hoe het staat met de rechten van LHBTI’ers in iedere lidstaat. Zo kunnen we aansturen op verbetering en lidstaten aanspreken als zij discrimineren.

Naast monitoren en aanspreken moet de Europese Commissie komen met een brede LHBTI-strategie om in heel Europa de rechten van LHBTI’ers te versterken. Zeker als lidstaten zelf de rechten van LHBTI’ers onvoldoende beschermen, moet deze strategie helpen. Later dit jaar komt de Europese Commissie met een voorstel.

In 2020 bestaat in Nederland nog steeds de mogelijkheid om naar een zogenaamde ‘homogenezer’ te gaan. Deze praktijken zijn schadelijk voor jonge mensen. Vera bergkamp: “We weten al hoe schadelijk zogenaamde homogenezingstherapie is. Je kunt mensen niet in hun wezen wijzigen en je zou dat überhaupt niet moeten willen.”

D66 wil deze schadelijke ‘genezingen’ aanpakken. De Tweede Kamer heeft het kabinet in januari 2021 gevraagd een wet te maken om ‘homogenezingstherapie’ strafbaar te maken.

Beeld: Onze plannen voor meer rechten voor lhbti’ers.

Het klinkt cliché, maar we moeten de kennis over genderidentiteit en seksualiteit bij mensen vergroten. Bij jongeren, op de werkvloer, maar ook bijvoorbeeld in de zorg. Onwetendheid leidt namelijk tot onbegrip. En soms zelfs tot ongewenste medische behandelingen als het bijvoorbeeld over transgender en intersekse personen gaat.

PRIDE66, het regenboognetwerk van D66, is ook actief tijdens deze Pride. Op dinsdag 28 juni organiseerden zij samen met de regenboognetwerken van andere politieke partijen een programma op PrideTV met als thema: ‘Stop hate: in the name of love’. De uitzending met onder andere Marja Lust (Roze in Blauw) en Jesse Reemeijer (ex-voorzitter GSA) kun je terugkijken.