Vrij door hulp voor mantelzorgers

Bekijk de video van Monique

Monique – Hoe vrij zijn we als Monique in haar eentje de zorg voor haar zieke ouders moet dragen?

Hoe vrij zijn we als Monique stress ervaart door de extra zorg die zij met liefde geeft aan haar ouders? Als je als mantelzorger geen dagje vrij kunt nemen? Of niet zonder zorgen een weekje op vakantie kunt?

D66 vindt dat…

D66 wil de zorg dichtbij mensen versterken. In de buurt. Zo kunnen verpleegkundigen mantelzorgers beter ondersteunen en taken overnemen als dat nodig is.

Dit vraagt een betere samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleegkundigen, ziekenhuis en de gemeente. Ook wil D66 bureaucratische drempels voor mantelzorgers wegnemen. Zodat je minder stress ervaart en vooral bezig kunt zijn met liefdevolle zorg voor een naaste.

  • Automatische inkomenssteun aan huishoudens waarin iemand een langdurige, intensieve zorgbehoefte heeft en thuis woont.
  • Logeer- en respijtzorg inzetten om mantelzorgers te ontlasten. 
  • Overbelasting van mantelzorgers tegengaan door meer samenwerking van gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeringen en werkgevers.

08.12.2020

We gaan mantelzorgers beter helpen. Dankzij Kamerlid Vera Bergkamp gaat er extra geld naar de Mantelzorglijn. Want juist in deze coronacrisis ligt er veel druk op mantelzorgers. Daarbij moeten ze voldoende ondersteuning krijgen. Bij de Mantelzorglijn kunnen mantelzorgers terecht met allerlei vragen. Op dit moment mist deze telefoonlijn aan voldoende personeel om mantelzorgers te woord te staan. Dankzij het geld dat vrijkomt wordt dat uitgebreid, zodat we mantelzorgers in deze zware tijd een extra hart onder de riem steken.