Vrij door hulp voor mantelzorgers

Bekijk de video van Monique

Hoe vrij zijn we als Monique in haar eentje de zorg voor haar zieke ouders moet dragen? Beeld: Monique

Hoe vrij zijn we als Monique stress ervaart door de extra zorg die zij met liefde geeft aan haar ouders? Als je als mantelzorger geen dagje vrij kunt nemen? Of niet zonder zorgen een weekje op vakantie kunt?

D66 wil de zorg dichtbij mensen versterken. In de buurt. Zo kunnen verpleegkundigen mantelzorgers beter ondersteunen en taken overnemen als dat nodig is.

Dit vraagt een betere samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleegkundigen, ziekenhuis en de gemeente. Ook wil D66 bureaucratische drempels voor mantelzorgers wegnemen. Zodat je minder stress ervaart en vooral bezig kunt zijn met liefdevolle zorg voor een naaste.

  • Automatische inkomenssteun aan huishoudens waarin iemand een langdurige, intensieve zorgbehoefte heeft en thuis woont.
  • Logeer- en respijtzorg inzetten om mantelzorgers te ontlasten. 
  • Overbelasting van mantelzorgers tegengaan door meer samenwerking van gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeringen en werkgevers.