Waarom je als mantelzorger bij D66 aan het juiste adres bent

Nederland telt veel mantelzorgers en vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij zijn essentieel, maar veel mantelzorgers en vrijwilligers zijn overbelast. Hebben geen ruimte meer om naast zorg nog andere activiteiten te doen. Zij verdienen meer ondersteuning. Want hoe vrij zijn we, als zij door dit belangrijke werk in de knel komen?

Hoe vrij zijn we als Monique in haar eentje de zorg voor haar zieke ouders moet dragen?

Hoe vrij zijn we als Monique in haar eentje de zorg voor haar zieke ouders moet dragen? Beeld: Monique

D66 wil een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, Rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.

Onnodige drempels die mantelzorg ingewikkeld maken halen we weg. Gemeenten moeten bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun hulpbehoevende ouders wonen. We moedigen sociale partners aan om in cao’s afspraken te maken over mantelzorg en verlof.

D66 heeft in de afgelopen jaren gepleit voor een pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier wordt de mantelzorger even ontzien. Deze pilot kan landelijk worden uitgebreid. Gemeenten moeten hier meer ruimte voor bieden.

Als steun in de rug voor huishoudens waarin iemand langdurige, intensieve zorg nodig heeft en mantelzorg krijgt, willen we een pilot voor automatische inkomenssteun zonder verdere verantwoording. Denk aan een ouder die de zorg heeft voor een zeer ernstig en meervoudig gehandicapt kind. Hier is duidelijk dat het gezin intensieve mantelzorg verleent of zorg inkoopt. De inkomenssteun moet dan automatisch geleverd worden in plaats van via het pgb.

Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Om vrijwilligerswerk te ondersteunen moeten onnodige obstakels worden weggenomen. De overheid moet waar mogelijk de VOG voor vrijwilligers gratis maken en geen belasting heffen als de vrijwilliger een bescheiden vergoeding ontvangt voor het werk.

Beeld: De plannen van D66 voor een gezonder Nederland.