Interne verkiezing lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen

In de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 kiezen we eerst een lijsttrekker. Hieronder lees je hoe dat werkt.

De lijsttrekker staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan. Ieder lid van D66 kan zich kandidaat stellen voor deze functie, mits deze persoon voldoet aan de daaraan gestelde vereisten in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij.

Het kandideren verloopt via MijnD66, evenals het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Met het afgeven van een ondersteuningsverklaring laten leden zien dat ze jouw kandidatuur ondersteunen. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is 1% van het totaal aantal stemgerechtigde leden (art. 6.10 lid 2 sub a HR) op 12 juli 2023. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is vastgesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op 247 (besluit). De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap (inclusief het verzamelen van ondersteuningsverklaringen) opent op dinsdag 18 juli 2023 en sluit op donderdag 27 juli 2023, 12.00 uur. Uiterlijk donderdag 27 juli 2023, 12.00 uur, moet jouw volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier en het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen binnen zijn bij de Landelijke Verkiezingscommissie.

Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking tot het Profiel lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 2023. Deze is, in verband met spoedeisendheid, op grond van artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld door het Landelijk Bestuur.

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de nieuwe lijsttrekker. De stemming opent op woensdag 2 augustus 2023 en sluit op woensdag 9 augustus 2023 om 17.00 uur. De uitslag wordt bekendgemaakt op zaterdag 12 augustus.