Tijdlijn Tweede Kamerverkiezingen 2023

Bekijk de volledige tijdlijn van de verkiezingen. Van de kandidaatstelling lijsttrekker tot aan verkiezingsdag op 22 november 2023. De tijdlijn bevat alle interne processen. Voor vragen over de interne verkiezingen kan je terecht bij de Landelijke Verkiezingscommissie ([email protected]).

Donderdag 27 juli 2023 | 12.00 uur

Update: kandidaatstelling lijsttrekker is inmiddels gesloten. Rob Jetten heeft de benodigde ondersteuningsverklaringen ontvangen.

Woensdag 2 augustus 2023

Donderdag 3 augustus 2023

Dit moment zal digitaal plaatsvinden.

Woensdag 9 augustus 2023 | 17.00 uur

Woensdag 9 augustus 2023 | 17.00 uur

Zaterdag 12 augustus 2023

Maandag 11 september 2023 | 12.00 uur

Tegen de wijze van totstandkoming van het lijstadvies staat beroep open bij het Geschillencollege. In verband met spoedeisendheid – door de vervroegde en tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen – kan dit tot uiterlijk maandag 11 september 2023, 12.00 uur. Wel geldt dat beroep nooit later dan drie (3) dagen na bekendmaking van een individuele positie op de kandidatenlijst aanhangig gemaakt kan worden. 

Het Landelijk Bestuur hecht veel waarde aan een zorgvuldig proces, waarbij de beroepstermijn van drie dagen zoveel mogelijk in stand blijft. Toch is er besloten de termijn te maximeren op uiterlijk 11 september 2023, 12.00 uur, om te voorkomen dat zaken als de e-voting, maar ook het in orde maken van de formulieren voor indiening bij de Kiesraad, vertraging oplopen met alle gevolgen van dien. Het algemeen belang van het tijdig indienen van de kandidatenlijst weegt hier zwaar en de verkorting van de beroepstermijn op het einde van het proces wordt dan ook als proportioneel gezien. Zeker in verhouding met het verkorte proces waar we samen doorheen gaan. 
Tijdens het gehele proces zullen geaccepteerde kandidaten geïnformeerd worden over de dan geldende beroepstermijnen, indien van toepassing.

Woensdag 13 september 2023

Donderdag 14 september 2023

Woensdag 20 september 2023 | 17.00 uur

Vrijdag 22 september 2023

Vanaf dit moment kan je ook amendementen indienen.

Maandag 2 oktober 2023 | 23.59 uur

Zaterdag 21 oktober 2023

Op dit congres stellen we het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Woensdag 22 november 2023

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.