Stem voor nieuw leiderschap

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Sigrid Kaag – Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.

Corona drukt op onze samenleving. We maken ons zorgen over onze gezondheid, baan of ons bedrijf. We moeten afstand houden, terwijl we zoveel behoefte hebben aan verbondenheid. Intussen groeit de verdeeldheid.

Toch is er veel om hoop uit te putten. Wij zijn een land met veerkrachtige mensen. Wij kunnen hier sterker uitkomen. Maar dan moet het roer wel om.

Nieuw leiderschap

Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Dat iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

Politiek en overheid moeten weer naast in plaats van tegenover mensen gaan staan. Mensen vertrouwen, niet wantrouwen. De rechtsstaat beschermen en versterken. Menselijke waarden centraal stellen.

Dat betekent ook: stoppen met afgeven op elkaar, met alleen maar vertellen wat anderen fout doen. Laten we breken met die oude politiek en vertrouwen op eigen kracht. En daarna de krachten bundelen door samen te werken.

Want het land smacht naar perspectief. Nederland is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. We willen onze vrijheden terug, zoeken houvast en zicht op de toekomst. Wat voor land willen we na deze crisis zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes.

D66 maakt die keuzes. Wij pakken de gevolgen van de coronacrisis aan. De groeiende kansenongelijkheid. De klimaatcrisis. De woningnood. Dit is het moment.

Het beste onderwijs

Iedereen moet de kans krijgen de beste versie van zichzelf te worden. Daarom zorgen we voor meer aandacht voor kinderen, door kleinere klassen. Voor gratis kinderopvang, zodat ouders werk en gezin beter kunnen combineren. Voor meer salaris, vertrouwen en ruimte voor de leraar. Voor het beste onderwijs en een nieuwe studiebeurs voor studenten.

Een groene economie

De klimaatcrisis pakken we hard aan. Door groen en innovatief ondernemerschap verdienen we geld en creëren we nieuwe banen. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. We maken Nederland de grootste producent van windenergie in Europa. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot door halvering van de veestapel.

Een betaalbare woning

Te veel mensen missen de basis van een goed en fijn huis. Dus investeert D66 fors in nieuwe woningen. We willen zo snel mogelijk een miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen. Door de aanleg van groen en snel openbaar vervoer zijn we vrijer om te wonen en te werken waar we willen. Huisjesmelkers die te hoge huren vragen, pakken we aan.

Stem 15, 16, 17 maart D66

Sigrid Kaag

Heb je vragen over onze plannen? Stuur een bericht via WhatsApp naar 06-11 91 2548.

Onze plannen voor Nederland