Zorgverzekering

Basispakket

D66 wil dat uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn uit het basispakket gehaald worden. D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. Preconceptiezorg, (primaire) geslachtsbehandeling bij transgenders en medicinale cannabis hebben tot ethische discussies geleid, maar blijven wat ons betreft in het basispakket. D66 pleit ook voor het vergoeden van secundaire geslachtsverandering van transgenders, zoals bijvoorbeeld borstprothesen.

Keuzevrijheid

Het is voor D66 belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg inrichten. Wat D66 betreft krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om zorg van slechte kwaliteit niet meer te vergoeden. Dat leidt voor de verzekerde tot een lagere premie. Soms kunnen patiënten lastig een keuzes maken, omdat ze kwetsbaar zijn of onvoldoende inzicht hebben in kwaliteit en consequenties. De huisarts, specialist en  overige deskundigen moeten ervoor zorgen dat de patiënt kan meebeslissen over de zorg door de juiste informatie beschikbaar te stellen en te adviseren.

Eigen bijdragen

Met eigen bijdragen worden mensen zich bewust van de kosten van zorg en dragen ze een steentje bij. D66 realiseert zich dat de eigen bijdragen vaak een stapeling vormen boven op het eigen risico voor chronisch en langdurig zieken. Daar willen wij wat aan doen, om deze groep (kwetsbaren) tegemoet te komen.