Europese zorgplicht voor internetreuzen

Van internetgebruikers worden grote hoeveelheden gegevens verzameld. D66 wil dan ook dat de recentelijk aangenomen Europese verordening voor dataprotectie streng zal worden nageleefd en gehandhaafd. Aanbieders van digitale diensten moeten open zijn over verzamelde gegevens en de beveiliging daarvan, doelbinding beter respecteren, zorgen voor leesbare privacy voorwaarden en actiever informeren over standaardinstellingen. Voorkom datadiscriminatie en geef inzicht in de gevolgen van algoritmen, vergelijkbaar met de bijsluiter van een medicijn. Platforms zijn niet verantwoordelijk voor wat hun gebruikers doen. D66 wil niet dat bedrijven actief inhoud verwijderen zonder dat dit snel en efficiënt kan worden aangevochten. Daarnaast zal een recht op dataportabiliteit ervoor moeten zorgen dat de platforms die vandaag toonaangevend zijn niet een monopolie kunnen behouden doordat klanten niet over kunnen stappen zonder verlies van hun data. Marktleidende posities moeten verdiend worden door superieure dienstverlening. Prijsdiscriminatie op het internet op basis van oneigenlijke gronden is ongewenst. D66 wil dat gegevensverwerkers transparanter zijn.