Ziekenhuizen nog beter

05.11.2019

Veel patiënten met Q-koorts hebben nog altijd last van zware, chronische klachten. Het is daarom van groot belang dat zij bij een centraal punt terechtkunnen voor laagdrempelig overleg, informatie en goede begeleiding. Het hiervoor bestaande centrum, Q-support, dreigde echter vanaf 1 mei 2021 op te houden te bestaan. Na een oproep van D66 en de Partij voor de Dieren, is het voortbestaan van Q-support ook voor de komende jaren verzekerd.

31.10.2019

Wie diabetes heeft, moet meerdere keren per dag zijn of haar bloedsuikerspiegel meten. Als de waarde te hoog of te laag is en de patiënt meet niet op tijd, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom zijn er slimme sensoren ontwikkeld die steeds automatisch de waarde meten en bijhouden. Nadat D66 zich hier met patiëntenorganisaties hard voor heeft gemaakt, ontvangen nu veel meer patiënten zo’n sensor. Ook wordt daardoor op dit moment extra onderzoek gedaan naar vergoeding van de slimste sensor.

19.10.2019

Als mensen ziek worden, is het belangrijk dat ze op de beste plek geholpen worden. Vaak is dat dichtbij, in de vertrouwde omgeving. Voor complexe zorg is dat soms verder weg, in een expertisecentrum. D66 zorgt voor geld dat pilots op dit gebied mogelijk maakt, die er specifiek op gericht zijn dat kankerpatiënten bij de voor hen beste specialist uitkomen.

D66 wil in de hoogwaardige, maar ook kostbare ziekenhuiszorg de juiste balans vinden tussen specialisatie en concentratie van complexe zorg en goede brede zorg in de regio. Daarbij verwachten wij dat er uiteindelijk meer locaties met brede zorg in de zogenaamde anderhalve lijn (tussen de huisarts en de specialist in) ontstaan, er een groot aantal ziekenhuizen met goede brede zorg nodig is en er beduidend minder locaties met complexe zorg nodig zijn. Dit wordt nog versterkt door de opkomst van eHealth, waardoor steeds meer zorg buiten de muren van een ziekenhuis plaatsvindt. Vastgoed en bedden worden minder belangrijk,voorkomen dat mensen ziek worden belangrijker. Bij de bouw en renovatie van ziekenhuizen moet een fundamentele scheiding komen tussen het basisgebouw en de zorgspecifieke invulling, om te kunnen inspelen op een veranderende zorgvraag. Op deze manier wil D66 bijdragen aan toekomstbestendige ziekenhuizen. Dat betekent een geleidelijke, maar grote, verandering en vereist samenwerking en overleg tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en aanbieders in de eerste lijn. De minister neemt samen met de zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen de regie in dit proces. Een langetermijnperspectief is nodig, zodat het pad naar een nieuw landschap ingezet kan worden. Bij dit proces stelt D66 bij toepassing van de mededingingswet het belang van de patiënt en de invloed op geleverde zorgkwaliteit in relatie tot kosten voorop. Onnodige belemmeringen voor samenwerking of herschikking worden voorkomen. 

De vereiste veranderingen van ziekenhuizen om deze betere zorg te leveren, vragen erom dat bestuurders besluiten tot bijvoorbeeld samenwerking eenvoudiger kunnen nemen. Maatschappen en specialisten BV’s maken dit moeilijker. D66 wil daarom dat specialisten zo snel mogelijk werknemers worden van ziekenhuizen.