Zelf beslissen of je trouwt of scheidt

Ook in Nederland zijn vrouwen onder dwang getrouwd, of blijven zij onder dwang getrouwd.. D66 maakt zich er hard voor dat iedereen in Nederland het recht heeft zelf te beslissen over huwelijk én scheiding, ook als het huwelijk niet in Nederland is voltrokken. Daarom wil D66 investeren in voorlichting voor en hulpverlening aan vrouwen in deze situatie. In etnische of religieuze gemeenschappen waar huwelijkse gevangenschap voorkomt, moet het taboe op scheiden worden doorbroken.