Windmolens

Windenergie is voor D66 één van de mogelijkheden om voldoende duurzame energie op te wekken. Het is van de milieuvriendelijke energie bronnen voor Nederland het meest kosten-efficiënt en ook een betrouwbare bron.

D66 is ook een groot voorstander om de potentie van andere duurzame energiebronnen zo veel mogelijk te benutten en te investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en het opwekken van energie uit het verschil tussen zoet en zout water (blauwe energie). Met de stand van de huidige techniek is het echter onmogelijk om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, zonder naast al deze bronnen ook gebruik te maken van windenergie. D66 wil dat dit wel onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, bijvoorbeeld bij snelwegen.

Inspraak
D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie van windmolens. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze mogen maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.