Wegnemen overbodige regeldruk

Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 wil meer vertrouwen en een dienstbare overheid waarmee het eenvoudiger is contact te hebben. Controle wordt op basis van een risicoanalyse voor of achteraf uitgevoerd. De ondernemer kan eenvoudig via één digitaal loket bij de overheid terecht en krijgt snel duidelijkheid over de vereisten die voor hem gelden. De ondernemer krijgt de vrijheid om te kiezen bij tegengestelde regels. Er komen minder rapportages en meer steekproeven. Er komt ook een ‘ombudsman’ voor ondernemers met een stevig mandaat. Daarnaast kunnen overbodige lasten (zoals die van bedrijfsschappen) worden afgeschaft en moeten aanbestedingen vereenvoudigd open staan voor het mkb en zzp’ers. D66 wil ruimte bieden voor ondernemers, door regelgeving aan te passen aan vernieuwende en gemengde winkelconcepten, onder meer door het actualiseren van de Drank- en Horecawet.

Wij accepteren daarbij dat de prijs van minder regels is dat er soms iets mis kan gaan en dat soms verschillen tussen gemeenten en regio’s ontstaan. 

Binnen de afnemende regeldruk heeft iedereen recht op een veilige werkvloer en fysieke leefomgeving. D66 wil dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op de werkvloer. Dat vraagt niet om meer regels maar om een overheid die integraal toezicht houdt. D66 wil een inspectie met tanden, die ingrijpt als er sprake is van een veiligheidsrisico, en adequate bescherming voor klokkenluiders. Verschillende (bijna-)incidenten hebben duidelijk gemaakt dat het toezicht in het huidige, versnipperde systeem onvoldoende gewaarborgd is. D66 wil daarom een samenvoeging van de verschillende inspecties tot één nationale inspectie serieus onderzoeken.