Voorbereid op een revolutie: zelfrijdende voertuigen en drones

De overheid, nationaal en lokaal, moet zich als gevolg van smart mobility, zoals zelfrijdende vervoermiddelen, gaan voorbereiden op een toekomst waarin parkeerplaatsen, trams, bussen, treinen en wellicht eigen autobezit minder van belang of fundamenteel anders van aard worden. 

Dat vraagt om slimme vervoersystemen die klaar zijn voor de toekomst. En het vraagt om een andere, meer flexibele manier van investeren in infrastructuur, omdat met name grote investeringen in infrastructuur met lange levensduur een kritische toets behoeven. Verder wil D66 dat netneutraliteit in de toekomst ook geldt in het verkeer.

D66 is voorstander van Europese regelgeving voor de veilige integratie van drones in het Europese en Nederlandse luchtruim. De maatschappelijke voordelen van de inzet van civiele drones kunnen groot zijn, mits de veiligheid en de privacy- en gegevensbescherming geborgd zijn. Extra inzet op handhaving is noodzakelijk.