Vóór handel, met heldere waarborgen

Handel brengt welvaart en kansen en steunt de ontwikkeling van vreedzame relaties tussen landen. Deze positieve effecten van handel vereisen wel heldere waarborgen voor milieu, dierenwelzijn, privacy, consumentenbescherming en rechtszekerheid. D66 is en blijft, binnen die waarborgen, voorstander van handelsverdragen, zoals CETA met Canada, maar zeker ook initiatieven zoals de Doha-rondes, waarbij gezorgd wordt voor veel betere markttoegang en handelskansen voor armere landen. De details van het nieuwe handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten zijn nog niet bekend. 

D66 ziet de economische potentie van een verdere groei van de handel tussen de VS en Europa en van een grote EU-VS markt die ruimte biedt aan innovaties en het ontstaan van nieuwe wereldwijde technologische standaarden. Ook is er een geopolitiek belang van nauwe banden tussen Europa en de VS. Tegelijkertijd eist D66 heldere waarborgen voor milieu, privacy, consumentenbescherming en de voortdurende zeggenschap hierover voor Europese en Nederlandse beleidsmakers. Wanneer meer details bekend zijn, kunnen wij ons oordeel pas echt vellen. Door de betrokkenheid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer bij het uitwerken van het verdrag en het uiteindelijke stemmen over het verdrag sturen wij aan op een ambitieus verdrag dat aan deze voorwaarden voldoet. Als niet aan onze harde voorwaarden wordt voldaan, zullen wij de handelsverdragen niet steunen. D66 pleit daarnaast voor transparante onafhankelijke arbitrage met beroepsmogelijkheid voor geschillen tussen staten en bedrijven door een permanent internationaal tribunaal, in lijn met andere internationale gerechtshoven.