Visserijsector

De afgelopen 10 jaar hebben de ministers visquota vastgesteld die gemiddeld 40 procent hoger liggen dan wat wetenschappelijk wordt aanbevolen. Ook is de totale visvangst in dezelfde periode met een kwart gedaald, zijn de gevangen vissen steeds kleiner geworden en heeft 30 procent van de vissers zijn baan verloren. D66 ziet met lede ogen aan dat de zeeën en oceanen in hoog tempo hun natuurlijke rijkdom verliezen door overbevissing en niet-duurzame visserijmethodes. Dit is dramatisch voor de natuur, maar ook voor vissers.

Duurzaam Europees visserijbeleid

D66 wil een duurzame visserijsector waarbij de quota zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de hoeveelheid vis die kan worden gevangen. Soorten mogen niet worden bedreigd en de vis wordt gevangen met duurzame vismethoden. Dit vereist een duurzamer Europees visserijbeleid, met meer lange termijn beheer en meer co-management door overheid, vissers, NGO’s en wetenschappers. D66 wil dezelfde doelen en principes hanteren voor afspraken over visserij buiten Europese wateren.

Innovatie

De Nederlandse visserijsector loopt al jaren voorop als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Dat wordt nu ook eindelijk op Europees niveau erkend. De enorme hoeveelheid subsidie die tot nu toe ging naar vissers die steeds grotere boten kochten, kan nu eindelijk gaan naar innovatieve en duurzame techniek, zoals de Nederlandse pulskorvisserij. Dat is een natuurvriendelijkere techniek om vis te vangen waarbij de bodem niet wordt omgewoeld.