Invoeren verwijsrecht euthanasie

D66 vindt dat mensen die ondragelijk en uitzichtloos lijden en menen te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet, bij een arts terecht moeten kunnen die hun euthanasieverzoek in overweging neemt. Door de verdere professionalisering en de toegenomen bekendheid van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen: Levenseindekliniek) lijkt een doorverwijsplicht in de wet opnemen nu niet noodzakelijk. D66 ondersteunt de zorgvuldige werkzaamheden, ook op het gebied van scholing, van het Expertisecentrum Euthanasie en houdt de euthanasiezorg in Nederland goed in de gaten.