Versterken patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties geven de patiënt een stem en spelen een belangrijke rol bij veranderingen rond meer eigen regie, verhoogde kwaliteit en meer patiëntgerichte zorg. D66 wil dat zij bij deze interventies en experimenten een stem hebben in de details rond uitvoering en de evaluatie.. Om de patiëntenorganisaties in staat te stellen deze rol als derde partij volwaardig te kunnen uitoefenen, wil D66 hun financiering structureel verbeteren.