Versterken innovatiekracht

Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. De trend van achteruitgang moet gekeerd. D66 wil € 1 miljard extra investeren in innovatie. Daarnaast zal een deel van het innovatiebox-budget als subsidie worden ingezet om het voor ondernemers goedkoper te maken om te investeren in innovatieprojecten. Ook bij het stimuleren van publiekprivate of privaat-private samenwerking, het binnen brengen van Europees geld en het versterken van clusters van bedrijven, onderwijs en overheid, blijven overheidsinvesteringen nodig. D66 wil het innovatiebeleid inrichten op het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en inzetten op regionale vernieuwing, in plaats van op het stimuleren van het verouderde denken in sectoren. Daarom moet vernieuwing, gericht op maatschappelijke uitdagingen, de kern worden van het nieuwe innovatiebeleid. Die focus voorkomt versnippering, zorgt voor schaalgrootte en versterkt onze internationale concurrentiepositie. Ambitieuze innovatiedoelen als energieopslag, gepersonaliseerde zorg, digitalisering van productieketens en duurzame voedselproductie werken positief en wervend, ook naar nieuwe generaties en investeerders. 

Daarbij moet nog meer geëxperimenteerd worden, bijvoorbeeld door prijzen uit te reiken voor innovaties gericht op specifieke maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie of een lang gezond en zelfstandig leven.