Moderniseren van vermogensgevolgen van het huwelijk

De regels voor het delen van vermogen bij het aangaan van een huwelijk en voor alimentatie wanneer een huwelijk eindigt, sluiten niet meer goed aan bij de moderne verhoudingen tussen partners. D66 heeft daarom het initiatief genomen de automatische algehele gemeenschap van goederen bij een huwelijk uit het wetboek te schrappen en te vervangen door een huwelijk waarbij er meer erkenning is van de eigen vermogens die partners inbrengen.

Ook de gegroeide praktijk van partneralimentatie is aan herziening toe. Daarbij moeten de kansen op de arbeidsmarkt, en niet alleen huidig inkomen, het uitgangspunt zijn. Wanneer die kansen kleiner zijn als gevolg van langdurig niet werken tijdens het huwelijk heeft dit gevolgen voor de alimentatie. Partneralimentatie moet zorgen voor een prikkel om weer zelfstandig te zijn en op eigen benen te staan, in plaats van afhankelijkheid van de ex-partner in stand te houden.