Veiligheidsregio’s

De coronacrisis laat zien dat eerder sprake is van top-down opgelegde noodverordeningen, waarbij de regioburgemeesters weliswaar hun inspraak hebben geleverd, maar het voor gemeenteraden lastig is hun rol ten aanzien van de democratische controle over dit soort verordeningen en de handhaving uit te oefenen. D66 zet stevige vraagtekens bij de ongelukkige indeling van de veiligheidsregio’s, die niet aansluiten bij provincies, niet bij de juridische arrondissementen en ook niet bij de tien regionale politie-eenheden. 

D66 vindt het goed dat de Wet op de Veiligheidsregio’s een evaluatie ondergaat, zodat de lokale en regionale samenwerking met de politie kan worden verbeterd. Hieruit kunnen lessen worden geleerd waardoor het enerzijds mogelijk wordt om lokaal maatwerk te verrichten, en anderzijds te bepalen of de versteviging van een landelijk en eenduidig kader geboden is.