Transparantie

D66 wil dat de overheid volledige inzage geeft in de data die ze verzamelt en in de manier waarop ze deze gebruikt. Juist omdat mensen vaak verplicht zijn om deze gegevens te overleggen, moet altijd duidelijk zijn welke gegevens bij de overheid bekend zijn en welke instantie ze gebruikt. Wij willen dat het aantal basisregistraties en bestandkoppelingen beperkt blijft. Met maar liefst twaalf basisregistraties, talloze gekoppelde bestanden en een nieuw authenticatiesysteem dat standaard alle gegevens opvraagt, is het zeer de vraag of dit nu het geval is. Daarom moet de overheid werk maken van betere doelbinding en meer privacy by design, onder meer bij aanbestedingen en inkoop van hard- en software. Daarnaast wil D66 dat er ook bij bedrijven meer transparantie komt over het verzamelen en gebruiken van data. Ook in de private sector blijft het belangrijk om transparantie na te streven om de positie van de consument te versterken.