Topinkomens publieke sector

D66 ondersteunt het normeren van de semipublieke topinkomens. Waar er sprake is van publiek geld, heeft de overheid de verantwoordelijkheid om te komen tot normering. Daarom heeft D66 voor de Wet Normering Topinkomens gestemd. Deze wet is op 1 januari 2013  in werking getreden.

Kloof tussen een carrière in de private en publieke sector

D66 vindt dat de publieke inkomensontwikkeling in het topsegment transparant en gematigd zijn. Tegelijkertijd moet er zorgvuldig gehandeld worden. De vergrijzing, de bezuinigingen op de overheid, en de jarenlang gehanteerde nullijn voor ambtenaren, zetten (de kwaliteit van) het ambtelijke apparaat verder onder druk. Toptalent krijgt bij de private sector ruimere ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor nieuwe generaties minder snel voor een carrière bij de overheid zullen kiezen.