Tolken beschermen

Tolken zijn essentieel in Nederlandse militaire operaties. Vaak worden ze niet goed genoeg beschermd. Daarin komen we onze beloftes niet na, en dat maakt het minder aantrekkelijk voor nieuwe tolken om voor ons te werken. De regering gaat het beschermingsbeleid rond tolken in lijn brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan, en zal ze als vervolgde groep aanmerken. In toekomstige missies zal er bij voorkeur worden gewerkt met tolken die een contract hebben met de Nederlandse Staat. In dat contract staat vast gelegd dat dat zij bescherming verdienen wanneer zij direct en persoonlijk in gevaren komen. Zo garanderen we hun veiligheid, en de toekomst van onze missies.