Thuis of in een hospice sterven

Veel mensen overlijden in een ziekenhuis, terwijl ze liever in een vertrouwde omgeving zouden sterven. D66 wil dat er meer aandacht is voor het einde van het leven in de zorg en dat door artsen meer en beter wordt voorgelicht over de mogelijkheid van het sterven in een hospice. Onnodige barrières voor thuis sterven moeten worden weggenomen. Daarvoor moeten zorgverleners beter samenwerken en knelpunten in de financiering worden opgelost.