Terughoudende overheid

D66 wil dat de overheid zelf terughoudend is met het verzamelen van data en voorkomt dat schijnveiligheid persoonlijke vrijheden inperkt. De bevoegdheden van de inlichtingen- en opsporingsdiensten zijn vergroot. Dat is begrijpelijk in tijden van terreur, maar inhoudelijk soms problematisch. Daarom heeft D66 zich hard ingezet voor beter toezicht op inlichtingen- en opsporingsdiensten. Door aanpassingen mag er nu geen sprake zijn van een sleepnet, worden journalisten en advocaten beter beschermd, en zal het delen van data met buitenlandse diensten getoetst worden. Onze diensten behoren nu tot de best gecontroleerde ter wereld. In plaats van datasleepnetten, massasurveillance en hackende politieagenten wil D66 human intelligence en verplichte informatie-uitwisseling tussen nationale diensten.. Het budget van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) moet daarom omhoog en er moet toezicht komen op de opsporingsdiensten, zeker als de politie – na het leger en de inlichtingendiensten – een hackbevoegdheid krijgt.