Terughalen kinderen uit IS-gebied

Nederlandse kinderen van IS-strijders in Syrische kampen, worden actief naar Nederland gehaald om verdere radicalisering en het gevaar dat daarmee van hen in de toekomst uit kan gaan, te voorkomen. Zeker aangezien het grootste deel van de Nederlandse kinderen in deze kampen onder de vier jaar is, zien wij zowel vanuit veiligheidsperspectief als medemenselijkheid deze kinderen liever hier dan daar. Onder scherpe toezicht kunnen we hen perspectief en een toekomst bieden, in plaats dat ze na jarenlange verdere radicalisering weer terugkeren naar Nederland.

Voorop staat dat IS-strijders, zowel mannen als vrouwen, worden berecht voor de misdaden die zij hebben begaan. Straffeloosheid van deze gruwelijke daden willen wij te allen tijde voorkomen. Bij voorkeur gebeurt veroordeling voor een internationaal tribunaal of daar waar de misdaden zijn begaan. Als dit geen optie is, worden wat D66 betreft Nederlandse IS-strijders hierheen gehaald om ze te berechten en ze te bestraffen voor wat deze mensen hebben misdaan. Zo voorkomen we bovendien dat deze mensen uit het zicht verdwijnen en onder de radar terugkeren naar Europa, waar ze opnieuw verschrikkelijke daden kunnen begaan.