Studenten ontwikkelen zich breed

Nederland kent een lange traditie van uitgebreide ontplooiing naast de studie. Het ontplooien en ontwikkelen van talent is onverminderd van belang. Ook nu het hoger onderwijs door het sociaal leenstelsel en bindende studieadviezen zakelijker geworden is.

Studenten die bijvoorbeeld een bestuursjaar gaan doen, naar het buitenland gaan, een onderneming hebben, zich willen inzetten als volksvertegenwoordiger of een uitgebreide stage willen lopen, moeten daarvoor de ruimte krijgen. Inflexibele collegegelden, prestatienormen en vereiste voortgang kunnen in de weg staan. D66 is daarom voorstander van maatregelen voor flexibel en collegegeldvrij studeren.