Het recht op het streven naar genot

Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op.

Na meer dan 40 jaar discussie zijn er nu eindelijk stappen gezet richting regulering van de wietteelt. We gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt in tien gemeenten. Zo gaan we kijken hoe en of we een gesloten coffeeshopketen kunnen realiseren en wat de effecten zijn voor de volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en/of overlast. Aan gereguleerde wietteelt zitten veel voordelen. Het is beter voor de volksgezondheid en zorgt voor minder criminaliteit.

D66 roept samen met mensen uit de wetenschap, advocatuur, verslavingszorg, mediawereld en dancescene op tot een andere drugsaanpak. Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. De ondertekenaars van het drugsmanifest verschillen van mening over drugs maar zijn het over één ding eens: reguleren is beter dan verbieden.