Sekswerk

D66 maakt een duidelijk onderscheid tussen sekswerk en mensenhandel. Hoewel de meeste slachtoffers van mensenhandel nog steeds in de prostitutie terechtkomen, zijn niet alle sekswerkers slachtoffers van mensenhandel en heeft niet alle mensenhandel betrekking op de seksbranche. D66 is voorstander van een goed gereguleerde seksbranche en verzet zich daarom tegen verdere criminalisering van de sector, zoals een pooierverbod of strafbaarstelling van de klant.

D66 is voorstander van het uniforme vergunningstelsel. Ook voor sekswerkers moeten zoveel mogelijk vaste, gelijke arbeidsvoorwaarden bestaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de exploitant. Door versterking van de sociale positie van sekswerkers wordt het maatschappelijk stigma op het beroep tegengegaan. Laagdrempelige toegang tot (overheids-)instanties is hiervoor noodzakelijk. D66 is tegen de leeftijdsverhoging naar 21 jaar om werkzaam te kunnen zijn als sekswerker. Het is belangrijker dat juist de kwetsbare groep jonge sekswerkers in het zicht blijft van instanties en niet gedwongen in de illegaliteit belandt.