Vrij van (seksueel) geweld

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid en gelijke kansen. Teveel mensen worden geconfronteerd met geweld. Bijna de helft van alle vrouwen in Nederland is slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld. Ook LHBTI’ers en (jonge) jongens worden regelmatig slachtoffer van seksueel geweld. Het bestrijden van dit geweld vraagt om aandacht van politie en justitie, maar ook om preventie. D66 wil dat het aanbieden van kwalitatief goede, uitgebreide seksuele voorlichting gericht op meiden én jongens op alle scholen wordt gestimuleerd. D66 wil dat aangiftebereidheid wordt verhoogd door maatregelen als anonieme aangifte en bescherming van mensen die aangifte doen, bijvoorbeeld van huiselijk geweld. D66 heeft gesteund en blijft steunen dat er meer geld beschikbaar komt voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Waar nodig worden aangifte en opsporingscapaciteit vrijgemaakt om deze zaken in behandeling te nemen en te vervolgen. Het terugdringen van geweld tegen vrouwen en LHBTI’s vraagt ook om preventie. Beginnend bij bewustwording van het probleem en het eigen recht op lichamelijke integriteit.