Schulden niet meer fiscaal aanjagen

In Nederland stimuleren de fiscale regels het aangaan van schulden. Zowel voor consumenten, als voor bedrijven. Bijvoorbeeld met de hypotheekrenteaftrek en vroeger ook met het aanbod van aflossingsvrije hypotheken en de fiscaal gestimuleerde beleggingspolissen. Bedrijven mogen op hun beurt de betaalde rente op schuld aftrekken van de belastbare winst, terwijl dit niet mag met de kosten van het eigen vermogen in de vorm van dividend. Daarom is het voor bedrijven aantrekkelijker om geld te lenen, dan om eigen vermogen aan te trekken. Dit heeft geleid tot constructies waarbij bedrijven volgestopt werden met geleend geld.

Koerswijziging

Het maximaliseren van schuld werd de normaalste zaak van de wereld, terwijl we ons onvoldoende bewust waren van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook de politiek heeft onvoldoende oog gehad voor deze risico’s. Dat maakt Nederland gevoelig voor economische schokken. Bij een crisis komen we sneller in de problemen. D66 wil een koerswijziging. Fiscale regels moeten neutraler, zodat ze het maken van schulden niet langer stimuleren en de keuze om een woning te huren of kopen niet langer beïnvloeden. D66 wil de renteaftrek op schulden beperken. 

Moderniseren

Tegelijkertijd wil D66 de fiscale behandeling van vermogen moderniseren en meer progressief inrichten, zonder de totale belastingdruk te verhogen. De spaarrente is de afgelopen jaren flink gedaald en veel spaarders hebben het gevoel belasting te betalen over een opbrengst die er nooit is geweest. D66 wil naar een vermogensrendementsheffing die aansluit bij de werkelijke rendementen, waarbij kleine spaarders meer worden ontzien en van vermogenden juist iets extra wordt gevraagd.