Schone lucht

Schone lucht lijkt een vanzelfsprekendheid, maar één miljoen mensen in Nederland hebben longklachten en ook voor gezonde mensen leidt vieze lucht tot een kortere levensverwachting. De lucht in de steden en rondom de intensieve veehouderij is nog steeds te vies. Daarom wil D66 blijven werken aan schone lucht. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. D66 stelt gemeenten in staat om te zorgen voor schone lucht voor hun inwoners, door bijvoorbeeld heel vuile auto’s en vrachtwagens te weren, autodelen te stimuleren, inwoners mee te laten praten over de maximumsnelheid op ringwegen en schone auto’s korting te geven op parkeren.

D66 wil dat in 2025 al het openbaar vervoer rijdt op groene stroom of waterstof. Het aangekondigde investeringsfonds om de overgang te faciliteren kan worden ondergebracht in de publieke investeringsbank. Voor de aankoop van nieuwe voertuigen in de (semi-)publieke sector geldt vanaf 2020 ‘elektrisch tenzij’. Mensen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam ademen een hoeveelheid vuile lucht in, die gelijk staat aan ruim 6 sigaretten meeroken per dag, elke dag.

Daarom wil D66 een verlenging tot 2021 van een aangescherpt en gehandhaafd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gebaseerd op de normen die de Wereld Gezondheid Organisatie hanteert voor schone lucht. In dat programma krijgen roet en fijnstof bijzondere aandacht vanwege de lokale gezondheidseffecten. D66 wil goede Europese maatregelen om sjoemeldiesels uit te bannen. 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over emissievrij openbaar vervoer. Zo is afgesproken dat vervoerders vanaf 2025 alleen nog maar emissievrije bussen mogen kopen. Daarbij rijden de treinen van de NS op groene stroom.