Schone lucht in de stad

In de stad ademen mensen de hele dag uitlaatgassen in. Inmiddels hebben een miljoen mensen in Nederland een longziekte. Daarom willen we schone voertuigen, zoals schone scooters, bestelbusjes en snorfietsen. We streven ernaar dat er vanaf 2025 alleen nog emissieloze voertuigen bijkomen op de weg. D66 wil de aankoop van een elektrische auto ook op de tweedehandsmarkt en voor particulieren aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door een tijdelijke aankoopsubsidie of een verlaging van de energiebelasting op laden. 

Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf lokale maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken, maar wel binnen landelijk gestelde kaders, om willekeur in de regelgeving te voorkomen. Landelijk worden voor milieuzones categorieën vastgesteld, naar voorbeeld van het Duitse systeem, zodat het voor automobilisten duidelijk is of ze een stad in mogen rijden. Milieuzones zijn tijdelijke maatregelen, want we maken uiteindelijk al het verkeer schoner. Om dat verder te stimuleren moeten gemeenten ook kunnen differentiëren in de parkeertarieven, bijvoorbeeld door een vrijstelling voor elektrische auto’s. We zorgen ervoor dat het verkeersbord dat een schone lucht zone aankondigt op een rijksweg of provinciale weg in heel het land herkenbaar en hetzelfde is. 

We werken samen in Europa en daarbuiten om scheep- en luchtvaart schoner te maken en de uitstoot van CO2, roet, stikstof en andere vervuilende stoffen te verminderen. Bijvoorbeeld door samen normen op te stellen en te werken met gedifferentieerde havengelden. 

Vervoer van goederen verandert snel door onder andere online winkelen. D66 wil dat aan- en afvoer slimmer, schoner en stiller wordt, door meer in te zetten op bundeling van goederenstromen.