Schone en gezonde mainports

Nederland heeft twee mainports: Schiphol en de Rotterdamse haven. Beide zijn cruciaal voor onze economische ontwikkeling. Duurzame groei, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast en een gezonde relatie met de omgeving is daarbij noodzakelijk. Schiphol zorgt voor banen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de mogelijkheid voor iedere Nederlander om naar alle uithoeken van de wereld te vliegen. Maar Schiphol betekent ook overlast voor omwonenden en negatieve effecten op flora en fauna. D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur in de regio Schiphol. Dat geldt ook voor de vliegvelden Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven en Lelystad. D66 blijft zich inzetten om hinder voor omwonenden te beperken en effecten op natuur te minimaliseren. D66 wil dat Schiphol en de havens van Rotterdam en Amsterdam de meest duurzame (lucht)havens ter wereld worden. Schiphol en de Rotterdamse haven kunnen een grote rol spelen in de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie. D66 wil dat in het beleid voor beide mainports verankeren. 

We zijn geen voorstander van Lelystad Airport openen tot:
1) is besloten dat de Europese verkeersverdeling regel toestaat dat Lelystad vluchten overneemt van Schiphol;
2) de natuurvergunningen goed geregeld zijn; en
3) het luchtruim is herzien zodat we geen laagvliegroutes krijgen die veel overlast opleveren.

Ook de Rotterdamse haven is van grote economische waarde voor onze economie. D66 stimuleert de verdere verduurzaming van de haven. Daar waar er sprake is van lasten die de haven oneerlijk op achterstand zetten ten opzichte van andere wereldhavens, dan worden die herzien. We willen een gelijk speelveld met hoge eisen voor elke haven. 

Snelle directe treinverbindingen tussen hoofdsteden in Europa kunnen een alternatief zijn voor een deel van het vliegverkeer. D66 wil bedrijven stimuleren om deze verbindingen te exploiteren en dit fiscaal aantrekkelijk maken.