Scholenplan tegen pesten

Pesten op scholen is een groot probleem. Elk jaar worden 225.000 leerlingen in het basisonderwijs, 150.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 15.000 leerlingen in het speciaal onderwijs gepest. Kinderen zijn soms voor het leven getekend. Alle kinderen moeten de kans hebben om met plezier naar school te gaan. D66 vindt het daarom belangrijk dat pesten op school wordt aangepakt. Wij zien hier een rol weggelegd voor leraren, maar vooral ook voor conciërges. Door het tegengaan van misstanden, zoals geweld en pesten, dragen zij onder andere bij aan meer sociale samenhang op school.

Scholenplan tegen pesten

Naar aanleiding van een voorstel van D66 hebben de basis- en middelbare scholen in 2014 een plan opgesteld om pesten tegen te gaan. Het plan biedt onder andere aandacht om pesten vanwege de seksuele geaardheid van kinderen tegen te gaan. Ook komt er een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in pestsituaties. De scholen hebben het plan zelf opgesteld. Hiermee komen de verplichte methodes voor de scholen te vervallen. Scholen zorgen voor een veilig schoolklimaat waar pesten wordt voorkomen en tegengegaan. De Inspectie kan hier ook op controleren.

Hulplijn tegen pesten

Er is veel kennis in Nederland op het gebied van pesten, maar het is vaak zoeken naar de juiste informatie. Op verzoek van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp is daarom in samenwerking met ervaringsdeskundigen een digitale hulplijn gestart voor ouders en jongeren. Deze digitale hulplijn is een laagdrempelige voorziening waar zij bijvoorbeeld in contact kunnen komen met een ervaringsdeskundige en informatie kunnen ophalen.