Samenhangend technologie- en internetbeleid

De digitale agenda raakt vele beleidsterreinen en departementen. Dat vraagt om coördinatie. D66 wil dat de regering een Digitale Driehoek voor technologie- en internetbeleid vormt, bestaande uit de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Economie en Technologie, waarbij ook de digitale markt en digitale handel op de agenda staan. Naast deze drie ministeries zijn er vijf sterke en onafhankelijke toezichthouders: het NCSC (cybersecurity), de CTIVD (inlichtingendiensten), het BIT (projecttoetsing), de AP (persoonsgegevens) en de ACM (mededinging). Op basis van de aanbevelingen van het WRR-rapport ‘iOverheid’ uit 2011 wordt een iPlatform ingesteld waar burgers en organisaties kritisch kunnen reflecteren op de digitale samenleving en er komt een jaarlijkse bespreking van de relatie tussen technologie en grondrechten, zoals privacy, in beide Kamers, die wordt voorbereid door een speciale commissie.