Vrijheid van religie, religie met vrijheid

2019

Wereldwijd worden miljoenen niet-gelovigen, atheïsten, andersdenkenden, humanisten, agnosten en vrijdenkers onderdrukt. Dit is momenteel de derde grootste vervolgde groep mensen ter wereld. Het merendeel van landen respecteert de rechten van niet-gelovigen 1 niet. In het meest extreme geval worden hun overtuigingen bestempeld als terreur, strafbaar gesteld met de doodstraf. D66 vindt dat Nederland bij uitstek het land is om wereldwijd de positie van niet-gelovigen aan te kaarten en te verbeteren. 

Iedereen heeft de vrijheid te geloven of niet te geloven. Geloof geeft veel mensen houvast. In Nederland gelden wetten voor iedereen en hebben we normen en omgangsvormen tussen mensen onderling. Daarbinnen vinden mensen met verschillende geloven of levensovertuigingen al eeuwen een manier om samen of langs elkaar te leven. Daar kan wrijving ontstaan. Op school, werk, vereniging en in de buurt komen we juist nader tot elkaar. Wij bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen en de zelfontplooiing van elk individu.

Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme of moslimhaat is in onze samenleving geen plaats. Geloof geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken. En er is in Nederland ook geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaien of geweld tegen andersdenkenden, afvalligen of minderheden. Daar stopt de vrijheid van religie of cultuur en treedt de overheid op en trekt de grens.