Privacy in de zorg

Met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt snelle en goede zorgverlening eenvoudiger en kunnen medische fouten worden voorkomen. Dit biedt enorme kansen voor gezondheid, maar brengt ook privacyrisico’s met zich mee. Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie.

D66 is voorstander van invoering van een EPD, maar pas wanneer de privacy van patiënten voldoende kan worden gewaarborgd en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn.

D66 streeft naar een gedecentraliseerde uitwisseling van gegevens, zodat medische informatie niet buiten het zicht van arts en patiënt uitgewisseld kan worden en het medisch beroepsgeheim onaangetast blijft.

Gedegen onderzoek naar het waarborgen van de privacy en patiëntveiligheid met een EPD, het gefaseerd invoeren, voortschrijdende techniek en voorlichting zijn onontbeerlijk. Dit moet door een onafhankelijke centrale autoriteit beoordeeld worden.