Politie

De politie is wat D66 betreft het instituut dat de directe veiligheid voor mensen waarborgt. Dat houdt in dat de politie goed zichtbaar is op straat, maar ook dat actief en effectief wordt omgegaan met aangiftes en meldingen. De politie moet op een laagdrempelige manier te benaderen zijn voor mensen. D66 vindt dat er wat dat betreft nog belangrijke verbeterpunten zijn binnen de politie. Zo kan het doen van aangifte vergemakkelijkt worden en ondersteund met een aangiftevolgsysteem. Daarbij moet het aantal aangiftes dat behandeld wordt sterk omhoog. Ook vindt D66 dat de pakkans door de politie moet toenemen, onder andere doordat binnen de politieorganisatie zelf, beter samengewerkt kan worden. Een belangrijke stap hierbij is volgens D66 dat de politie terug naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat. Op deze manier staat de politie dichtbij het lokale bestuur en staat het instituut op gezonde afstand van instituties als de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

D66 is voorstander van de nationale politie, maar is kritisch op de manier waarop deze reorganisatie is ingezet. Door de combinatie van in hoog tempo reorganiseren én bezuinigen, weten werknemers bij de politie slecht waar ze aan toe zijn en wordt de capaciteit van de politie onvoldoende benut. Voor D66 is het belangrijk dat met de benodigde tijd en budget de reorganisatie wordt voortgezet. Daarbij is D66 voorstander voor investeringen in innovatie binnen de politie. Door een gebrek aan kennis over cyber-, georganiseerde- en financieel-economische criminaliteit is de politie nog onvoldoende uitgerust om deze (nieuwe) vormen van criminaliteit aan te pakken. Het is dus belangrijk dat in de opleiding van politieagenten hier meer aandacht aan besteed wordt en tevens de kennis van experts buiten de politie gebruik wordt gemaakt. Door bijvoorbeeld buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten, zonder dat zij beschikking hebben over geweldsmiddelen en dus hiervoor niet opgeleid hoeven te zijn, kan dit gat in de expertise opgevuld worden. Ten slotte vindt D66 dat binnen de Nationale Politie het lokale bestuur de zeggenschap krijgt die het verdient. Iedere gemeente kampt met zijn eigen unieke problemen op het gebied van criminaliteit, en lokale bestuurders weten daarom het beste hoe de politiecapaciteit ingezet moet worden om de veiligheid zo effectief mogelijk te waarborgen.