Persoonsgebonden budget

22.04.2018

Het pgb is een prachtig middel om te zorgen dat mensen eigen regie houden en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto’s en een flinke bankrekening. Die fraude moet stoppen. Daarom stelden wij concrete maatregelen voor, zoals strengere eisen voor de bemiddelingsbureaus.

Eigen regie en keuzevrijheid zijn voor D66 belangrijke kernwaarden. En dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (pgb)  is hiervoor een goed instrument. D66 heeft zich bij de hervorming van de langdurige zorg daarom – met succes – ingezet om het pgb als gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura op te nemen in zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet als de Zorgverzekeringswet.