Consument eigenaar van persoonlijke gegevens

D66 wil dat de consument eigenaar is van zijn persoonlijke gegevens. Geef mensen inzage in welke gegevens door wie en voor welke doeleinden worden gebruikt. Als eigenaar van je persoonsgegevens moet je deze altijd kunnen inzien, aanpassen en wissen. Verzamelde gegevens blijven zo eigendom van de gebruiker en mogen niet zomaar worden gedeeld of doorverkocht. Naast de verzameling van gegevens zullen consumenten ook inzicht moeten krijgen in de analyse van data en het gebruik van die analyses. Juist omdat we als consument en burger vaak verplicht worden om gegevens te overleggen, is het van belang dat duidelijk is welke gegevens bij wie en voor welk doel bekend zijn. Dit eigendom kan vorm krijgen in een doorontwikkeling en uitbreiding van MijnOverheid, zoals dat ook in Denemarken al bestaat. 

D66 wil dat bij de ontwikkeling van de nieuwe elektronische identiteit mensen en hun belangen, zoals privacy, centraal staan. Door pseudo-identiteiten te ontwikkelen, kunnen mensen zich anoniem identificeren. Door open technologie zijn protocollen, code en standaarden te controleren. D66 wil dat mensen altijd voor meerdere dienstverleners kunnen kiezen en deze dienst zelf mogen aanbieden. Het toezicht op dienstverleners laat de overheid niet over aan derden.