Pakkans verhogen om criminaliteit te verminderen

Om misdaad minder aantrekkelijk te maken, moet de pakkans voor daders flink omhoog. Het is voor ons onacceptabel dat nog altijd bij slechts een kwart van de misdrijven een verdachte voor de rechter wordt gebracht. Daarom wil D66 investeren in effectievere opsporing, bijvoorbeeld door betere informatie-uitwisseling tussen wijkagenten en rechercheurs en tussen overheidsinstanties, door het opleiden van gespecialiseerde rechercheurs die minstens net zo goed zijn als hackers en fraudeurs en door bredere terugkoppeling op hun functioneren. Slachtoffers moeten daarnaast goede begeleiding of zorg krijgen als dat nodig is en we moeten ervoor zorgen dat slachtoffers in meer gevallen bereid zijn aangifte te doen. De politie moet ook beter gebruik (kunnen) maken van openbaar beschikbare informatie, zoals op sociale media en open data. Bovendien blijven moderne instrumenten voor het snel verwerken van grote hoeveelheden digitale informatie nu onbenut en zijn er nog steeds drempels om digitaal aangifte te doen. 

De politie moet intensiever samenwerken met internationale partners, omdat criminelen zich steeds minder van landsgrenzen aantrekken. Binnen de Europese Unie neemt Nederland het voortouw om van vrijblijvende uitwisseling van informatie over te schakelen naar een structureel en gestroomlijnd systeem om zware criminaliteit, zoals mensenhandel, effectief te bestrijden. Tevens wil D66 voortbouwen op de vorming van de Nationale Politie door, naast de specialisatie rond de meest complexe criminaliteit, burgemeesters meer ruimte te geven om lokale accenten en prioriteiten vast te stellen. Meer diversiteit binnen de politie is noodzakelijk om het politiekorps een meer realistische afspiegeling van de samenleving te laten zijn, zodat zij hun werk beter kunnen doen. D66 verzet zich fel tegen etnisch profileren: dit werkt stigmatiserend en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van eventuele daders. 

08.06.2020

Om discriminatie beter te kunnen aanpakken, moeten er meer aangiftes worden gedaan. Nu is de aangiftebereidheid heel laag. Met de inzet van gespecialiseerde discriminatierechercheurs is de kans groter dat bij aangifte de juiste informatie wordt verzameld, discriminatie goed wordt herkend en opgespoord, zodat ook meer daders kunnen worden veroordeeld.