Overheid koopt duurzaam in

De Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor € 60 miljard aan goederen en diensten in. Daarmee kan de overheid een schone economie een enorme zet in de rug geven. Op die manier neemt de overheid verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Door bijvoorbeeld via inkoop de infrastructurele sector te vergroenen kan de overheid een impuls geven aan innovaties die ook in andere sectoren, zoals de bouw, toepasbaar zijn. Te vaak is duurzaam inkopen bij woorden gebleven en dit kabinet laat veel te weinig daadkracht zien. D66 wil de komende kabinetsperiode met gemeenten, provincies en waterschappen bereiken dat 100% van alle overheidsinkopen 100% duurzaam zijn, zonder dat we criteria afzwakken. Het leveren van maatschappelijke meerwaarde wordt gestimuleerd en beloond. Mede op deze manier neemt de overheid haar verantwoordelijkheid door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten om duurzame ontwikkelingen aan te jagen.