Ouderenmishandeling

De oorzaak voor ouderenmishandeling is niet makkelijk te duiden, er zijn hier weinig cijfers over beschikbaar. Op verzoek is er onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling. Voor de hand liggende oorzaken kunnen zijn: irritatie onder hulpverleners in de zorg, maar ook de kwetsbaarheid van ouderen. Op dit moment is er sprake van een Meldpunt waar melding gedaan kan worden in gevallen van ouderenmishandeling. Dit Meldpunt heet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Op ouderenmishandeling heerst vaak een taboe omdat ouderen bijvoorbeeld niet durven te vertellen dat zij mishandeld worden. Daarom zijn er voorlichters in Nederland aan het werk gegaan om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken onder ouderen.