Open armen voor kennis

Nederland moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor bedrijven maar ook voor talent. Voor Nederlands talent dat we willen houden en internationaal talent dat we willen aantrekken. Migratie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van tekorten in onze vergrijzende samenleving. D66 wil dat Nederland vooroploopt in het aantrekken van talenten uit het buitenland. In Europa zetten we ons in voor een migratiebeleid dat zich, naast het vluchtelingenbeleid, richt op het aantrekken en selecteren van economische migranten met vaardigheden die aansluiten bij de vraag op onze arbeidsmarkt. Daarbij kijken we naar instrumenten als blue cards, maar ook naar het eenvoudiger in andere EU-landen kunnen werken voor eenzelfde werkgever, wanneer een werkvergunning voor één EU-land is verkregen. D66 wil niet dat toegang tot sociale zekerheid en pensioen binnen Europa een drempel vormt om te werken in een ander EU-land.