Onze stem in de wereld

Een sterk Europa kan ook in de 21e eeuw een vuist maken tussen machtsblokken als de Verenigde Staten, Rusland en China. Europese landen staan voor een keuze: laten we ons uiteen spelen of gaan we gezamenlijk de uitdagingen van de 21e eeuw aan? Hierbij geldt: verscheidenheid is prachtig, verdeeldheid is funest. Daarom kiest D66 voor stevige Europese samenwerking, breed gedragen door 450 miljoen Europeanen.


Voor een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, vertegenwoordigd door een Eurocommissaris met een netwerk van EU-ambassades. Voor het bundelen van de krachten bij ontwikkelingssamenwerking met minder bureaucratie. Voor één EU-vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad, Wereldhandelsorganisatie en Wereldbank. Als één blok staan en strijden we voor de bescherming van onze belangen en voor de rechten en vrijheden van mensen. D66 wil dat Nederlandse diplomaten de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid aanjagen.

11.11.2020

Geen wapens meer naar Turkije. Dat staat in een voorstel van D66 samen met de regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Turkije is bij diverse conflicten betrokken, onder andere in het gewapende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Erdogan stuurt zelfs jihadstrijders. Het internationaal recht wordt volledig geschonden en daarom is het tijd voor een wapenembargo, om onschuldige burgers te beschermen.