Voorkomen ongewenste behandeling in de zorg

D66 wil dat patiënten, zeker in hun laatste levensfase, goed geïnformeerd worden over de meerwaarde die een behandeling voor hen nog kan hebben. Automatisch doorbehandelen is niet altijd in het belang van de patiënt.

D66 wil ook eerlijk zijn over de afweging tussen de verwachte gezondheidswinst en de kosten van een behandeling. Die afwegingen worden nu in de praktijk al gemaakt. Wij helpen zorgverleners en patiënten door met hen het kader scheppen voor deze afweging. Daardoor worden afwegingen op een meer transparante en minder arbitraire manier gemaakt