Koppeling erkenning en gezag voor ongehuwde ouders

D66 vindt het niet meer van deze tijd dat bij de koppeling van erkenning van en gezag over een kind onderscheid wordt gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde partners. Steeds meer mensen kiezen ervoor niet te trouwen of krijgen hun kind(eren) voordat zij trouwen. Momenteel moet de ongehuwde partner het kind met toestemming van de geboortemoeder erkennen bij de burgerlijke stand en apart het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechter, terwijl dit bij gehuwde partners automatisch geregeld is. Omdat veel partners dit niet weten, laten zij na het gezag aan te vragen, wat later tot juridische moeilijkheden kan leiden na bijvoorbeeld het overlijden van de geboortemoeder of wanneer partners uit elkaar gaan. Wat D66 betreft gaat de wetgever uit van de regel dat ook de ongehuwde partner de opvoeding en verzorging van het kind op zich zal nemen, in plaats van het tegenovergestelde, zoals nu het geval is. Wel blijven uitzonderingen mogelijk.